Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  ULPIANUS DOMITIUS
  ULPIANUS DOMITIUS
(170-228)  jeden z nejvýznamějších římských právníků
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Šílený se klade na úroveň nepřítomnému.  [116407]

E-MAIL

Ženy ať nevykonávají povinnosti mužů. (NE VIRILIBUS OFFICIIS FUNGANTUR MULIERES)  [115674]

E-MAIL

Žena je počátkem i koncem své rodiny. (MULIER AUTEM FAMILIAE SUAE ET CAPUT ET FINIS EST)  [115673]

E-MAIL

Za úmysl se nikdo netrestá. (COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR)  [115672]

E-MAIL

Víc záleží na mínění než na pravdě. (PLUS EST IN OPINIONE, QUAM IN VERITATE)  [115671]

E-MAIL

Tvrdý zákon, ale zákon. (DURA LEX, SED LEX)  [115670]

E-MAIL

Ten může nechtít, kdo může chtít. (EIUS EST NOLLE, QUI POTEST VELLE)  [115669]

E-MAIL

Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží. (IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS SUUM CUIQUE TRIBUENDI)  [115668]

E-MAIL

Právo přikazuje: čestně žít, neurážet druhého a každému přiznávat, co mu náleží. (IURIS PRAECEPTA SUNT HAEC: HONESTE VIVERE. ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE)  [115667]

E-MAIL

Pokud tím neškodí jinému, nikomu se nezakazuje získávat prospěch pro sebe. (PRODESSE ENIM SIBI UNUSQUISQUE, DUM ALII NON NOCET, NON PROHIBETUR)  [115666]


 ULPIANUS DOMITIUS  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz