Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > JEAN DUTOURD
 JEAN DUTOURD   
(1920)  francouzský spisovatel, kritik a překladatel
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Nezřídka se stává, že objevíme pravdu cestou omylu.  [114292]

E-MAIL

Na komplexu méněcennosti je nejhorší, že jím netrpí ti, kdož by měli.  [114291]

E-MAIL

Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky.  [114290]

E-MAIL

Láska je kouzelné slovo, kterým lze omluvit cokoli, je-li člověk výmluvný.  [114289]

E-MAIL

Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno dobře dopadne, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.  [112473]

E-MAIL

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují, ať už to má jakékoliv následky; čím se cítí volnější, tím méně toho využívají.  [112472]

E-MAIL

Co je to láska? Člověk nepotřebuje lásku k příjemnému životu.  [109384]

E-MAIL

Konat zlo není snazší než konat dobro. Vyžaduje to stejnou energii.  [109372]

E-MAIL

Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu.  [108499]

E-MAIL

Umělci mají být zuřiví a nesnášenliví. Shovívavost, to je náš los, nás, ubohých amatérů, kteří nic nevytváříme, nebo ubohých kritiků, u nichž je slušnost první povinností. Pro vás ostatní je v pořádku, když neznáte meze.  [108486]


JEAN DUTOURD  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz