Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > FRANCIS BACON
 FRANCIS BACON   
(1561-1626)  anglický filozof a státník
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Žádná láska nás neuspokojí natolik, abychom po ní stále netoužili.  [113768]

E-MAIL

Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se, snad je to dokonce i stejně bolestné.  [113767]

E-MAIL

Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.  [113766]

E-MAIL

Vědění je moc.  [113765]

E-MAIL

Pečuj o blaho ostatních, ale nečti jim z očí každé přání.  [113764]

E-MAIL

Návyk mlčenlivosti je závažný politicky i mravně,  [113763]

E-MAIL

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.  [113762]

E-MAIL

Mládí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.  [113761]

E-MAIL

Mladí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.  [113760]

E-MAIL

Lidé se bojí smrti, jako se děti bojí jít do tmy; a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i ten druhý.  [113759]


FRANCIS BACON  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz