Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  AISCHYLOS
  AISCHYLOS
(525-455 př.n.l)  řecký dramatik
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.   [117022]

zadal: kflutkova
E-MAIL

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.  [115883]

E-MAIL

Co přijít má, to stačí znát, až to tu je; dřív nech to být, nechtěj předem naříkat!  [110248]

E-MAIL

Poučit se je stařec vždy dost mlád.  [105041]

E-MAIL

Do leckterého domu vrací se místo hrdinů chladná urna a popel.  [104953]

E-MAIL

Přijde, co má přijít.  [104488]

E-MAIL

Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.  [100400]

E-MAIL

Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.  [100400]

E-MAIL

Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.  [100031]

E-MAIL

Strast přijde - buď dnes nebo zítra.  [100030]


 AISCHYLOS  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  9

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz